Hapet thirrja për aplikime në Konferencën Evropiane për Etikën dhe Integritetin në Akademinë 2023

Aktivitete

Konferenca Europiane për Etikën dhe Integritetin në Akademinë 2023 organizohet nga European
Network for Academic Integrity (ENAI) dhe Universiteti i Derby-t, Angli.
ENAI mirëpret veçanërisht aplikantët nga vendet që nuk kanë qenë të përfaqësuar më parë në
Konferenca Evropiane për Etikën dhe Integritetin në Akademinë.
Mbështetja financiare do të mbulojë:
tarifën e konferencës;
 qëndrimin katër netë në një dhomë teke në hotelin e konferencës;
 një shumë shtesë 250 € për të kontribuar në shpenzimet e udhëtimit.
Identiteti i aplikantëve do të mbahet konfidencial dhe vetëm emrat e aplikantëve të përzgjedhur do të
shpallen publikisht në faqen e internetit të konferencës.
Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumente në formatin pdf:
 Një letër aplikimi që përmban:
 Letër motivimi për të marrë pjesë në konferencë.
 Planin buxhetor të parashikuar me detajet e shpenzimeve të udhëtimit
 Kontributet e propozuara të aplikantit pas konferencës për shpërndarjen e rezultateve
të prezantuara në konferencë, aktivitetet e ENAI-t dhe vlerat e ETINED në rajonin e tyre.
 CV që detajon profilin e kërkimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në formimin e tij
arsimor, punësimin, anëtarësimet profesionale dhe publikimet.
Aplikimet duhet të dërgohen me email në conference@academicintegrity.eu
jo më vonë se 22 maj 2023. Per me teper klikoni…
Shpallja e aplikantëve të përzgjedhur do të bëhet pas datës 25 maj 2023.
Për pyetje të mëtejshme, dërgoni një email në conference@academicintegrity.eu
Detajet e udhëtimit dhe akomodimit në gjenden në https://academicintegrity.eu/conference/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *