Njoftim punesimi ne Televizionin SCAN TV

Njoftime Studentet

Pozicion vakant qe kemi aktualisht ne Televizionin SCAN TV:

–          Gazetar/e SCAN INTEL

Bashkangjitur do te gjeni njoftimin e punesimit me detajet perkatese.

Gjithashtu, ne kemi edhe pozicione vakante tjera si:

–          Teknik Transmetimi

–          Operator Kamera Studio

Faleminderit per bashkepunimin dhe suportin tuaj,

Eda KRECI
HR Manager
Human Resources Department
Mobile: 0694020038
Tel: 04 234 7794 ext 7303
E-mail: e.kreci@scantv.al
Web: www.scantv.al
Address: “Aleksandër Moisiu” Street, Postal Code 1005, Tirane, Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *