Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm

Njoftime

Përditësim i informacionit lidhur me Konferencën Ndërkombëtare Ndërdisiplinore: Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Për shkak se data e zhvillimit të procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë përkon me datën e planifikuar për konferencën ndërkombëtare ndërdisiplinore: “Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm”, UGJ njofton të gjitha palët e interesuara se konferenca do të mbahet më datë 28-29 qershor 2024.

Hapet thirrja e parë për Konferencën Ndërkombëtare Ndërdisiplinore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *