UGJ nderon me titullin ❞𝘿𝙤𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙃𝙤𝙣𝙤𝙧𝙞𝙨 𝘾𝙖𝙪𝙨𝙖❞ prof. Fatos Tarifa, PhD.

Universiteti i Gjirokastrës ka organizuar sot ceremoninë e dhënies së titullit “Doctor Honoris Causa” për prof. Fatos Tarifa, Phd me motivacionin: “𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦𝘵 𝘮𝘦 𝘯𝘥𝘪𝘩𝘮𝘦𝘴𝘢 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘫𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘯𝘦̈ 𝘧𝘶𝘴𝘩𝘦̈𝘯 𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪Lexo më shumë…

JSTOR

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) në bashkëpunim me Universitetin “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në kuadër të projektit CleanScore ka arritur të përfundojë me sukses abonimin në librarinë dixhitale Jstor ku mund të gjeni libra, artikuj, kërkime shkencore, etj të cilat mund t’i shkarkoni ose t’i lexoni në faqen e Jstor.Lexo më shumë…

Personel Akademik Pranë Njësia Bazë / Departamenti i Infermierisë – FSHN

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 62 dhe 64 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për personel akademik me kohë të pjesshme dhe kohëzgjatje të caktuar për viti akademik 2020-202Lexo më shumë…

Konferenca Ndëruniversitare “Mundësitë dhe sfidat për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit”

Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër në bashkëpunim me universitetet partnere : Marin Barleti; “Fan S.Noli”, Korçë ; “LuigjGurakuqi” Shkodër si dhe universitetet e ftuara: Universiteti Bujqësori Tiranës, Universiteti I Tiranës (Fakulteti ekonomik dhe Histori –Filologji) organizon Konferencën Shkencore Ndëruniversitare&Lexo më shumë…

Shkolla Dimërore për Komunikim Diplomatik, Protokoll dhe Etiketë

Shkolla Dimërore për Komunikim Diplomatik, Protokoll dhe Etiketë, 13 – 14 Mars 2021, në Prishtinë, Kosovë. Kjo është e dizajnuar për të mprehur aftësitë profesionale, sociale, afariste dhe diplomatike dhe për të fuqizuar kompetencën tuaj multi – kulturore të komunikimit. Kjo SHKOLLË DIMËRORE intensive DY (2) ditore do t’Lexo më shumë…

Aplikim-Platforma e Partneritetit të Integrimit Europian MFE – GIZ

Thirrje për aplikim Ministria e Ekonomisë dhe Financave shpall thirrjen për aplikime për ngritjen e  Platformës së Partneritetit të Integrimit Europian  MFE – GIZ,  publikuar në Fletoren Zyrtare (Buletini nr. 7, viti 2021).Mund të aplikoni si organizatë, por edhe si individ. Afati i aplikimit është dataLexo më shumë…