Marrëveshja me Universiteti Europian i Tiranës

Universiteti i Gjirokastrës vazhdon shtrirjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit me universitetetpublike dhe jopublike. Rektori i UGJ, prof.dr Bektash Mema nënshkroi sot marrëveshjen ebashkëpunimit meUniversiteti Europian i Tiranës,përfaqësuar nga rektori i këtij universiteti, prof.dr Tonin Gjuraj. Marrëveshja me Universiteti EuropianLexo më shumë…

Personel Akademik Pranë Njësia Bazë / Departamenti i Infermierisë – FSHN

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 62 dhe 64 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për personel akademik me kohë të pjesshme dhe kohëzgjatje të caktuar për viti akademik 2020-202Lexo më shumë…