Thirrje për aplikime për projekte kërkimore – shkencore

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të UGJ-së datë 30/08/2021, Nr. 976 Prot., Kreu IX për “Kërkimin shkencor”, neni 80 për “Projektet e kërkimit shkencor”, Universiteti i Gjirokastrës shLexo më shumë…

Datat e reja të testimit të gjuhës angleze TOEIC L&R

Universiteti i Gjirokastrës njofton të gjithë studentët që nuk kanë plotësuar kriterin e gjuhës së huaj, se seanca e radhës e testit ndërkombëtar të gjuhës angleze 𝐓𝐎𝐄𝐈𝐂 zhvillohet në datën 14.06.2024, ora 12:00, në ambientet e 𝐔𝐆𝐉, si qendër e autorizuar testimi. Bashkëngjitur gjeni linkun e regjistrimiLexo më shumë…