Hapet thirrja per aplikim per bursa studimi te cikleve Master dhe Doktorature ne Universitetin Mohamed bin Zayes te Inteligjences Artificiale (MBZUAI).

Njoftime Studentet

Ky universitet eshte themeluar ne vitin 2019 dhe ofron programe ne fushen e Inteligjences Artificiale per studentet vendas dhe nderkombetare. Themelimi i “MBZUAI” eshte pjese e strategjise se Emirateve to Bashkuara Arabe per Inteligjencen Artificiale 2031.

Procesi i perzgjedhjes se studenteve ndjek nje procedure teper rigoroze, ku standard eshte merita dhe njohurite. Ne momentin e pranimit prej pales pritese studentit i ofrohet burse e plote pranimi, e cila perfshin:

  • akomodimin;
  • biletat vjetore to udhetimit;
  • sigurimin shendetesor;
  • pagesen mujore monetare ne vleren 8000 derhem (2000 euro) per nivelin master dhe 10000 derhem (2500 euro) per nivelin doktorature.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *