JSTOR

Njoftime

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) në bashkëpunim me Universitetin “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në kuadër të projektit CleanScore ka arritur të përfundojë me sukses abonimin në librarinë dixhitale Jstor ku mund të gjeni libra, artikuj, kërkime shkencore, etj të cilat mund t’i shkarkoni ose t’i lexoni në faqen e Jstor.
Për momentin ju mund të aksesoni platformën Jstor vetëm nga ambientet e Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër.

Gjatë kësaj jave do të mundësohet dhe aksesimi jashtë ambienteve të Universitetit për personelin akademik, administrativë dhe studentët.

Për të aksesuar plaftormën Jstor në ambjentet e UGJ mjafton të ndiqni hapat e mëposhtme.

  1. Lidhuni në internetin e universitetit
  2. Klikoni https://www.jstor.org/
  3. Do t’ju shfaqet në krye të faqes “Access provided by University” Eqrem Çabej” Gjirokastër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *