Hapet thirrja për propozime përmateriale mësimore për Shkollën Verore Ndërkombëtare Cif, Ferrol, Spanjë

Kampusi Industrial Ferrol (CIF) është pjesë e Universitetit A Coruna, Spanjë dhe është kampusi i parë i akredituar nga autoritetet qeveritare vendase. Kampusi organizon në datat 17-28 korrik 2023Shkollën Verore Ndërkombëtare mbi Industrinë Smart dhe Prodhimin e Avancuar (Smart Industry and Advanced Manufacturing)   &nbspLexo më shumë…

Thirrje per projekte kerkimore shkencore

Universiteti i Gjirokastres ne kuader te misionit te tij per mbeshtetjen e kerkimit shkencor shpall : Thirrjen per aplikime per projekte kerkimore shkencore, ku ftohen personel akademik me kohe te plote nga te tre fakultetet, te cilet jane te interesuar te  angazhohen per te kontribuar ne fushen e kerkimit. Thirrja per Aplikime do te qendroje e hLexo më shumë…

Ka përfunduar me sukses faza e dytë e projektit EntrAL në 6-mujorin e dytë të vitit 2021.

Projekti EntrAL që zhvillohet me mbështetjen e programit Erasmus +, financim i Bashkimit Evropian, filloi më 15 Janar të vitit 2021 dhe përfundon më 15 Janar 2024.UGJ ka qenë pjesë e trajnimeve të zhvilluara me universitetet evropiane, me qëllim zhvillimin dhe nxitjen e aftësive sipërmarrëse në edukim, ndërsa grupi i punës vazhdon Lexo më shumë…

PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ” NË BORDIN E ADMINISTRIMIT

URDHËR nr. 85 Bazuar në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 48, pika 1, 2, 6; Statutin e Universitetit “Eqrem Çabej”, neni 20, pikat 2, 3, 5, URDHËROJ Zgjedhjen e anëtarëve përfaqësues të Universitetit “Eqrem ÇabLexo më shumë…

Hapet thirrja per pjesemarrje ne trajnimet e organizuara nga Universiteti i Granades ne kuader te aktiviteteve te Projektit TeComp.

Ne kuader te Projektit TeComp (Strengthening Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences) ku Universiteti yne eshte partner, do te filloje ne daten 1 dhjetor, ora 10:00, prang Zyres se Marredhenieve me Jashte dhe Kerkimit Shkencor, nje cikel trajnimesh online i udhehequr nga staff akademik i Universitetit te Granades, SpanLexo më shumë…

TRAJNIMI I PUNONJËSVE ARSIMORË NË SISTEMIN E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PRANË KOMISIONIT TË AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT

NJOFTIM PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE TË AGJENCIVE TRAJNUESE PËR TRAJNIMIN E PUNONJËSVE ARSIMORË NË SISTEMIN E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PRANË KOMISIONIT TË AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT Ne pergjigje te kerkeses nr.4186 prot., date 30.7.2021, me lende “Per miratimin e dokumentit “Shpallja e interesit per trajnim to punonjesve mesLexo më shumë…