JSTOR

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) në bashkëpunim me Universitetin “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në kuadër të projektit CleanScore ka arritur të përfundojë me sukses abonimin në librarinë dixhitale Jstor ku mund të gjeni libra, artikuj, kërkime shkencore, etj të cilat mund t’i shkarkoni ose t’i lexoni në faqen e Jstor.Lexo më shumë…

Aplikim-Platforma e Partneritetit të Integrimit Europian MFE – GIZ

Thirrje për aplikim Ministria e Ekonomisë dhe Financave shpall thirrjen për aplikime për ngritjen e  Platformës së Partneritetit të Integrimit Europian  MFE – GIZ,  publikuar në Fletoren Zyrtare (Buletini nr. 7, viti 2021).Mund të aplikoni si organizatë, por edhe si individ. Afati i aplikimit është dataLexo më shumë…