Dialekte dhe gjuhët në trashëgimi: rrugëtime të përbashkëta dhe mënyra të njëjta për ruajtjen e tyre

Njoftime

Leksion i hapur nga përfaqësues të Universitetit të Kretës.
“Dialekte dhe gjuhët në trashëgimi: rrugëtime të përbashkëta dhe mënyra të njëjta për ruajtjen e tyre” do të jetë leksioni i hapur që do të mbahet nga zonja Marina Tzakosta, lektore  e zhvillimit gjuhësor në Departamentin Pedagogjik të Arsimit Parashkollor, Universiteti i Kretës.
Leksioni zhvillohet në kuadrin e programit  ERASMUS+ International Mobility 107, “Greek as a heritage language in South Albania”.
Ju mirëpresim të enjten, dt 11.05.2023 ora 12:30 🕧 Salla e Mediatekës.
Leksioni do të ketë formën e debatit dhe trajnimit kualifikues. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *