Universitetet dhe Programet INTERREG

Njoftime

Universitetet dhe Programet INTERREG luajnë të dyja role të rëndësishme në arsim, kërkim dhe zhvillim rajonal.

Këtu është historia e suksesit të Universitetit “Eqrem Cabej” në Gjirokastër, një nga  universitetet e përfshira në projektet e ndryshme  INTERREG si:  VirtuaLand- An Immersive Virtual Experience for Cultural and Natural Heritage Sites;

🎥 Shikoni videon për të marrë ide të reja se si mund ta transformoni mjedisin tuaj akademik.

Kjo video është prodhuar në kuadër të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit për Manifestin e Rinisë në Ballkanin Perëndimor” zbatuar nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim në partneritet me Evropën në rajonin tim.

https://fb.watch/mBQ84Xswgo/

video ndodhet ne postimin e fb, ne link bashkengjitur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *