Publikohet lista e studentëve të Certifikuar në trajnimet pilot të zhvilluara në UGJ

Në kudrin e projektit EntrAL, bazuar në udhëzuesin e projektit dhe në marrëshjen e nënshkruar nga të gjithë partnerët, publikohet lista  me emrat e anëtarëve të stafit akademik dhe të studentëve të Certifikuar në trajnimet pilot të zhvilluara në UGJ. Publikimi do të jetë funksional dhe do të pasurohet me trajnimet në Lexo më shumë…