Ka përfunduar me sukses faza e dytë e projektit EntrAL në 6-mujorin e dytë të vitit 2021.

Njoftime

Projekti EntrAL që zhvillohet me mbështetjen e programit Erasmus +, financim i Bashkimit Evropian, filloi më 15 Janar të vitit 2021 dhe përfundon më 15 Janar 2024.UGJ ka qenë pjesë e trajnimeve të zhvilluara me universitetet evropiane, me qëllim zhvillimin dhe nxitjen e aftësive sipërmarrëse në edukim, ndërsa grupi i punës vazhdon angazhimin serioz në zbatimin e objektivave të projektit. Per me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *