Bursa nga Ministria Austraike e Arsimit- OeAD map dhe Open Calls per bursat 2023/24

Bursa per studentet

Thirrjet për aplikime për programe të shumta bursash dhe financimi të drejtuara nga OeAD janë aktualisht të hapura! Programe të tilla si Ernst Mach – në mbarë botën, Franz Werfel dhe Richard Plaschka janë të hapura për aplikantët nga e gjithë bota, Ernst Mach – ASEA-UNINET, Ernst Mach për të studiuar në një universitet austriak të shkencave të aplikuara ose Ernst Mach – ndjekje, janë të kufizuara rajonalisht.

Detaje të mëtejshme dhe afatet aktuale të dorëzimit mund të gjenden ne kete faqe:  Article | OeAD, Austria’s Agency for Education and Internationalisation

Faqja e internetit www.studyinaustria.at ofron informacion mbi pyetjet e përgjithshme rreth studimit në Austri dhe www.euraxess.at  për një qëndrim kërkimor në Austri.

Oead.map është një hartë në internet që bën të mundur vizualizimin e projekteve dhe mbajtësve të bursave të financuara nga OeAD – ka të bëjë me bërjen e dukshme të financimit të OeAD. Përfaqësitë austriake jashtë vendit dhe qendra e tregtisë së jashtme të WKO mund të përdorin oead.map për të marrë një ide të bursistëve të OeAD nga vendi përkatës, për të gjetur financimin e projektit midis Austrisë dhe vendit të përzgjedhur, si edhe per te perfituar njohuri për projektet dhe iniciativat e ardhshme.

Bashkelidhur dhe ne vijim po ju percjell nje informacion lidhur me harten OeAD ne vija te pergjithshme si edhe Open Calls thirrje për aplikim për bursa OeAD për vitin 2023/24.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *