LLL Center çel modulet e trajnimi për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Maj – Qershor 2023

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës. 

📌Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:
1. Strategjitë gjithëpërfshirëse në klasë. 29.05.2023 – 03.06.2023, 2 kredite, TEAVET
2. Identifikimi, parandalimi dhe ndërhyrja në sjelljet problematike të nxënësve.05.06.2023 – 07.06.2023, 1 kredit, EKP
3. Korniza kurrikulare në arsimin parashkollor.12.06.2023 – 17.06.2023, 2 kredite, GJ
4. Projektimi i të nxënit për të gjitha format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit.19.06.2023 – 24.06.2023, 2 kredite, TEAVET
5. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte.26.06.2023 – 28.06.2023, 1 kredit, TEAVET
✅ Trajnimet do të zhvillohen në zyrën e LLL-Center (Qendra e të mësuarit gjatë gjithë jetës), UGJ, ora 13:00 – 19:00.
➡️Pagesa për 1 (një) kredit = 1 200 lekë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *