Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit GLOBAL UGRADE

GLOBAL UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe synon të rekrutojë pjesëmarrës nga prejardhje të nënpërfaqësuara, të cilët nuk kanë pasur mundësi të tjera për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Kliko per me teper.. Të interesuait dLexo më shumë…

Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum”

Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet pranë universiteteve publike të Hungarisë. Per me teper.. Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus, për vitin akademik 2022-2023, ka shpallur programin e bursave shtetërore “Stipendium HungLexo më shumë…

Hapet thirrja për mbështetjen me grante të klubeve studentore nga të gjitha shkollat e larta në Shqipëri.

Në kuadër angazhimit të studentëve të Universitetit të Gjirokastrës në projekte gjithëpërfshirëse, zyra e projektit CleanScore po asiston në shpërndarjen e nismës së re nga projekti B4student. Nëpërmjet kësaj nisme synohet te nxitet jetësimi i projekt-ideve nga studentët me impakt pozitiv në komunitet.Fusha e projekteve ësLexo më shumë…

Hapet thirrja per aplikim per bursa studimi te cikleve Master dhe Doktorature ne Universitetin Mohamed bin Zayes te Inteligjences Artificiale (MBZUAI).

Ky universitet eshte themeluar ne vitin 2019 dhe ofron programe ne fushen e Inteligjences Artificiale per studentet vendas dhe nderkombetare. Themelimi i “MBZUAI” eshte pjese e strategjise se Emirateve to Bashkuara Arabe per Inteligjencen Artificiale 2031. Procesi i perzgjedhjes se studenteve ndjek nje procedure teper rigoroze, ku standard eshtLexo më shumë…

BURSA STUDIMI NË UNIVERSITETIN POLITEKNIK MARCHE ANKONA ITALI VITI AKADEMIK 2021-2022

Sekretariati i Përhershëm i Iniciativës Adriatik Jon ofron 10 bursa dyvjeçare, të financuara nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Italisë, të cilat do t’u jepen studentëve që vijnë nga rajoni Adriatik-Jonian dhe Ballkani Perëndimor për t’u regjistruar në një nga katër kurset e masterit, të cilatLexo më shumë…

𝐌𝐄𝐒𝐀𝐙𝐇𝐈 𝐈 𝐑𝐄𝐊𝐓𝐎𝐑𝐈𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐅. 𝐃𝐑. 𝐁𝐄𝐊𝐓𝐀𝐒𝐇 𝐌𝐄𝐌𝐀 𝐏𝐄𝐑 𝐇𝐀𝐏𝐉𝐄𝐍 𝐄 𝐕𝐈𝐓𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐑𝐈 𝐀𝐊𝐀𝐃𝐄𝐌𝐈𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐

Të dashur studentë! Më së pari e ndiej për obligim t’u uroj suksese të gjithë studentëve për fillimin e vitit akademik 2021-2022, veçanërisht studentëve të viteve të para, (bachelor dhe programe profesionale), që kanë zgjedhur UGJ.Ky vit akademik do të rinis në auditore, pas një viti akademik që lamë pas, të zhvilluar tërLexo më shumë…

HAPJE E PROGRAMIT TE STUDIMIT TE CIKLIT TE DYTE “MASTER I SHKENCAVE” NE “FINANCE KONTABILITET”

Ne mbeshtetje te nenit 102, te Kushtetutes se Republikes te Shqiperise dhe te neneve 35 dhe 75 te ligjit nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte ne Republiken e Shqiperise”, URDHEROJ Hapjen e programit te studimit te ciklit te dyte “Master i Shkencave” ne “Finance Kontabilitet” me 120 kreditLexo më shumë…