Departamenti i Infermierise

Doc.Dr. Zamira Vllaho   (Përgjegjëse e Njesise Baze / Departamenti)                 zvllaho@uogj.edu.al

Personeli akademik

             Titulli                                    kategoria               Adresa elektronike

  1. Doc. Dr. Zamira Vllaho           (Lektor)                zvllaho@uogj.edu.al
  2. Dr. Laura Mezini                   (Lektor)                lmezini@uogj.edu.al
  3. Prof.asoc.Maria Agolli          (Profesor)            magolli@uogj.edu.al
  4. Msc.Dritan Rami                  (As Lektor)               drami@uogj.edu.al
  5. Msc.Zhenisa Graçi                (As Lektor)              zgraci@uogj.edu.al
  6. Msc.Bledar Late                   (As Lektor)                blate@uogj.edu.al
  7. Msc.Arjeta Xhemali              (As Lektor)         axhemali@uogj.edu.al
  8. Msc. Altin Goxharaj              (As Lektor)        agoxharaj@uogj.edu.al

   Laborante infermierise  Msc./ek  Elvana Stavri

           Personeli akademik:

Msc Spiro Thomai (As Lektor)
Msc  Vladimir Bakalli (As Lektor)
Msc  Roland Karalli (As Lektor)
Dr  Gjergji Semini (Lektor)
Msc   Alma Mijo (As Lektor)
Msc  Esheref Shehu (As Lektor)
Msc Evjeni Hasani (Ymeri) (As Lektor)
Msc  Arqile Zhapa (As Lektor)
Msc  Aferdita Kristidhi (Terpo) (As Lektor)
Msc  Ledion  Pandos (As Lektor)
Dr.  Vjollca  Koko (Lektor)
Msc.  Dashamir  Demiri (As Lektor)
Msc.  Migena  Kuro (As Lektor)
Msc. Julinda Mijo (As Lektor)
Msc.  Sheme Cela (As Lektor)
Msc.  Mimoza Çekani (As Lektor)
Msc.  Ornela  Garo (As Lektor)
Msc.  Klarita  Haloçi (As Lektor)
Msc. Eriselda Prifti (Birbili) (As Lektor)
Msc.  Mimoza Llavdaniti (As Lektor)
Msc.  Murat Kaçi (As Lektor)
Msc.  Kostandin  Hido (As Lektor)
Msc.  Margarita  Muka (As Lektor)
Msc. Flamur Golemi (As Lektor)

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

                         Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri e Pergjithshme         

          [IP-A]  Infermieri e Përgjithshme [BA]

                          Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri Mami               

           [INF-M-A]  Infermieri Mami [BA]

Kerkimi Shkencor

    Kerkime Skencore te departamentit