Departamenti i Infermierise

Prof.asoc. Maria Agolli   (Përgjegjëse e Njesise Baze / Departamenti)         mmeci@uogj.edu.al                                                                                                                                               agollimaria@yahoo.com

Personeli akademik

          Titulli                                                         kategoria                                    Adresa elektronike

Doc. Dr. Zamira Vllaho (Lektor)  zvllaho@uogj.edu.al
Dr. Laura Mezini    (Lektor)   lmezini@uogj.edu.al
Msc.Dritan Rami     (As Lektor)     drami@uogj.edu.al
Msc.Zhenisa Graçi   (As Lektor)     zgraci@uogj.edu.al
Msc.Bledar Late     (As Lektor)       blate@uogj.edu.al
Msc.Arjeta Xhemali (As Lektor)axhemali@uogj.edu.al
Msc. Altin Goxharaj   (As Lektor)agoxharaj@uogj.edu.al
Msc.Mimoza  Llavdaniti(As Lektor)mllavdaniti@uogj.edu.al
Msc. Pamela  Bajrami(As Lektor)    pbajrami@uogj.edu.al

           Personeli akademik:

Msc Olta Qurku(As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc  Valentina Jupi(As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc  Roland Karalli (As Lektor)Kohe e pjesshme
Dr  Gjergji Semini (Lektor)Kohe e pjesshme
Msc   Rovin Laro(As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc  Florent Bushe(As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc Evjeni Hasani (Ymeri) (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc  Arqile Zhapa (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc  Aferdita Kristidhi (Terpo) (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc  Ledion  Pandos (As Lektor)Kohe e pjesshme
Dr.  Vjollca  Koko (Lektor)Kohe e pjesshme
Msc.  Dashamir  Demiri (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc.  Migena  Kuro (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc. Julinda Mijo (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc.  Sheme Cela (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc.  Mimoza Çekani (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc.  Ornela  Garo (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc.  Klarita  Haloçi (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc. Vitjona Hunda(As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc.  Murat Kaçi (As Lektor)Kohe e pjesshme
Msc.  Kostandin  Hido (As Lektor)Kohe e pjesshme

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

             Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri e Pergjithshme         

         Ne sistemin Esse3:   [IP-A]  Infermieri e Përgjithshme [BA]

Plan Mësimor   Infermjeri e Pergjithshme

          Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri Mami               

         Ne sistemin Esse3:   [INF-M-A]  Infermieri Mami [BA]

Plan Mësimor   Infermjeri Mami

Program studimi i Ciklit te dyte “Master Profesional ne Shkencat Infermierore”

Ne sistemin Esse3:   MP Shkencat Infermierore

Plan Mësimor           Master Profesional ne Shkencat Infermierore

Kerkimi Shkencor

    Kerkime Skencore te departamentit