Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës përbëhet nga 21 anëtarë .

SENATI AKADEMIK PËR VITIN 2020 – 2024

Rektori i Universitetit “Eqrem Çabej”(Kryetar i Senatit Akademik)

1. Bektash Mema

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore ( FESHSH )

2.  Gëzim Sala

3.  Gëzim Rredhi

4.  Jaho Canaj

5.  Valbona Duri

6.  Merita Shehu

7.  Albina Sinani

8.  Mimoza Zekaj

 9.  Harallamb Miçoni

10. Spiridhulla Poçi

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN)

11. Selfo Oruçi

12. Lavdi Hasani

13. Marie Agolli

14. Majlinda Terpo

15. Sadik Malo

Fakulteti Ekonomik (FE)

16.  Lorenc Koçiu

17.  Eduina Guga

18.  Belinda Xarba

19.  Zamira Veizi

Përfaqësi studentore (PS)

20.  Sara Bixhaku

21.  Krenar Mëma

Sekretare e Senatit Akademik : Briselda Kamemaj