Rektori


Rektori i Universitetit “Eqerem Çabej” Gjirokastër 

Prof. dr Bektash Mema

Tel: 842-66146, 63408Fax. 842-63776

E-mail:rektori@uogj.edu.al