Çmimi i Guvematorit për Diplomën më të Mirë 2024

Nga iniciativat e pervitshme te Bankes se Shqiperise dedikuar studenteve Konkursi “cmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2024”. Kriteret kryesore te pjesemarrjes ne kete konkurs jane: Studente shqiptare te diplomuar brenda dhe jashte vendit;Nivel universitar ose pasuniversitar;Te kene perfunduar studimet gj ate periudhes tetorLexo më shumë…

Datat e reja të testimit të gjuhës angleze TOEIC L&R

Universiteti i Gjirokastrës njofton të gjithë studentët që nuk kanë plotësuar kriterin e gjuhës së huaj, se seanca e radhës e testit ndërkombëtar të gjuhës angleze 𝐓𝐎𝐄𝐈𝐂 zhvillohet në datën 14.06.2024, ora 12:00, në ambientet e 𝐔𝐆𝐉, si qendër e autorizuar testimi. Bashkëngjitur gjeni linkun e regjistrimiLexo më shumë…

Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe

Projekt studentor -“Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe” mundësuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Ambasada Amerikane në Tiranë. Gjatë workshop-it të zhvilluar me pjesëmarrjen e studentëve të Njësisë Bazë të Edukimit dhe Metodologjisë së MësimdhLexo më shumë…

Thirrja e aplikimeve per mbeshtetje financiare

PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE, NGA STUDENTËT E REGJISTRUARNË VITIN AKADEMIK 2023-2024.Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, në mbështetje të Vendimit nr.386datë 1.6.2022 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve tëstudimit, që përbëjnë prioriLexo më shumë…

Programi me i ri i studimit i aprovuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit

“Master i shkencave” në “Arkeologji, Histori dhe Administrim të Aseteve Kulturore” është programi më i ri i studimit i aprovuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit më datë 14/08/2023 që i shtohet Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore  në Universitetin “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës. Ky program studimi i ciLexo më shumë…

Seanca e radhës e testit ndërkombëtar të gjuhës angleze 𝐓𝐎𝐄𝐈𝐂

Universiteti i Gjirokastrës njofton të gjithë të interesuarit se seanca e radhës e testit  ndërkombëtar të gjuhës angleze 𝐓𝐎𝐄𝐈𝐂 zhvillohet në  datën 25.09. 2023ora 𝟏5:𝟎𝟎, në ambientet e 𝐔𝐆𝐉, si qendër e autorizuar testimi.Bashkëngjitur gjeni linkun e regjistrimit online.  hLexo më shumë…

Mundësitë më të mira të studimit në UGJ

Master i nivelit të dytë “𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗲𝗴𝗿𝗲𝗲 𝗼𝗻 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗔𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮Lexo më shumë…

Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore në Universitetin e Prishtinës

Universiteti i Prishtinës organizon shkollën verore ndërkombëtare për studentë nga e gjithë bota. Shkolla verore PISU 2023 do të mbahet në Prishtinë nga data 3 deri më 14 korrik 2023. Gjatë periudhës 2-javore do të ofrohen 14 kurse cilësore me literaturë moderne që lidhen me fusha të ndryshme të studimit si: shkencat socLexo më shumë…