Vendimet e Rektoratit

Urdhera Rektorat 2021 & 2022

Urdher Rektorati Nr. 10, Date 23.03.2021"Per zgjedhjet e perseritura per autoritete drejtuese ne Fakultetin Ekonomik"

Urdher Rektorati Nr. 87, Date 14.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË EDUKIMIT DHE METODOLOGJISË SË MËSIMDHËNIES"

Urdher Rektorati Nr. 88, Date 14.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË GJUHËVE TË HUAJA"

Urdher Rektorati Nr. 92, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË KONTABILITET FINANCES NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 93, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË ADMINISTRIMIT PUBLIK NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 94, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË POLITIKAVE EKONOMIKE DHE TURIZMIT NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 95, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË INFERMIERISE"

Urdher Rektorati Nr. 96, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË SHKENCAVE BIOLOGJIKE, MJEDISORE DHE UDHQIMIT"

Urdher Rektorati Nr. 97, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË MATEMATIKES INFORMATIKES DHE FIZIKES"