Informacione


Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

Znj. Briseda Kamemaj

Email:      bkamemaj@uogj.edu.al 

Tel:          +355 8 4263408

Adresa:    Lagjia “18 Shtatori”, rruga “ Studenti”,  Gjirokaster

Orari:        E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00


CleanScore hap :  Thirrjen për aplikime në Konkursin e Punimeve Kërkimore 3

Gjithmonë do të ekzistojë diçka e re dhe interesante “për t’u zbuluar”!
CleanScore organizon “Konkursin e Punimeve Kërkimore – 3”
Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur për të gjithë studentët që ndjekin aktualisht studimet në të gjitha universitetet në Shqipëri si dhe studentët që ndjekin studimet në të gjitha universitetet në ballkan që kanë programe studimi në gjuhën shqipe. Punimet që do të pranohen në konkurs nuk kanë kufizim për fushën e studimit.

– Afati i dorëzimit: deri në 15 Maj 2022,
– Shpallja e fituesve në 15 Qershor 2022.

CleanScore ben : THIRRJE PËR APLIKIME – KONKURS ME PUNIME KËRKIMORE

Formati i publikimit te te dhenave per periudhen Janar – Qershor 2021

Kliko: Formati i publikimit te te dhenave per periudhen Janar-Prill 2021

Thirrje për aplikim

Ministria e Ekonomisë dhe Financave shpall thirrjen për aplikime për ngritjen e  Platformës së Partneritetit të Integrimit Europian  MFE – GIZ,  publikuar në Fletoren Zyrtare (Buletini nr. 7, viti 2021).Mund të aplikoni si organizatë, por edhe si individ. Afati i aplikimit është data 15 mars, 2021. Për cdo sqarim komunikoni në adresën elektronike:  laureta.spahiu@giz.de

Ju informojme se Instituti Konfuci-UT, ka nisur regjistrimet për një program veror kushtuar gjuhës dhe kulturës kineze për të gjithë të interesuarit. Në këtë program veror ofrohen nivelet fillestare HSK 1 dhe HSK 2, të cilat do të zhvillohen online në platformen ZOOM.  Bashkëngjitur gjeni dhe linkun për njoftim : Linku

NJOFTIM

Mund të informoheni me projektin e hartuar për  “rikonstruksionin dhe shtesën e re të ish Shtëpisë së Ushtarakëve” duke klikuar si më poshte:

Mund te informoheni për shpallje konkursi për pedagogë të ftuar (të jashtëm) me kriteret dhe dokumentacionin e nevojshem duke klikuar si me poshte:

Ju mund te informoheni mbi ecurinë e procesit zgjedhor në UGJ për autoritetet dhe organet drejtuese për zgjedhjet e dt. 20 prill 2016:

Gjithashtu mund te informoheni duke klikuar mbi:  PROGRAM TRANSPARENCE

Data e fillimit te vitit akademik 16 tetor 2017 Urdheri nr.418