Dekanati


 • Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

Dekan: Prof. asoc. Selfo Oruçi   

Zv/Dekan: Doc. Dr. Isidor Kokalari   


 • Fakulteti Ekonomik

Dekan: Dr. Zamira Veizi    

Zv/Dekan: Dr. Robert Çelo  


 • Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Dekan: Prof. Dr. Gezim Sala 

Zv/Dekan: Prof. Dr.  

e-mail:  @uogj.edu.al

Pergjegjesat e Departamenteve

 • Departamenti i Matematikës, Informatikes dhe  i Fizikës

Dr. Dhori Terpo    


 • Departamenti i Biologji-Kimisë

Prof.asoc. Sadik Malo


 • Departamenti i Infermierisë

Prof.asoc.Maria Agolli 

 e-mail: mmeci@uogj.edu.al


 • Departamenti i dhe Historise  dhe Gjeografisë

Prof.asoc.Albina Sinani


 • Departamenti i Gjuhës Shqipe

Prof.asoc.Spiridhulla Poçi


 • Departamenti i Letërsise Shqipe

Prof. asoc. Merita Shehu 


 • Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek

Prof.asoc. Panajot Barka  


 • Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Prof.asoc. Harallamb Miçoni  


 • Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies

Doc.Dr. Mimoza Çarka   


 • Departamenti i  Kontabilitet Finance

Doc. Dr.  Etleva Peta

e-mail: epeta@yahoo.com


 • Departamenti    Administrim Publik

Doc. Dr.  Arjola Mita


 • Departamenti i  Politikave Ekonomike dhe Turizmit

Dr. Daniela Qiqi

e-mail: dqiqi@uogj.edu.al