NJOFTIME TË NDRYSHME

 1. Hapet thirrje për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin CARTES, Spanjë
 2. Hapet thirrje për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin ITCON, Spanjë
 3. Hapet thirrja për  pjesëmarrje në takime informuese online
 4. Hapet thirrja për aplikime për  Konferencën e XII  Ndërkombëtare për GAZETARI, Media dhe Komunikim në Prishtinë, Kosovë
 5. Hapet thirrja për aplikime për  Konferencën e IX Shkencore Ndërkombëtare Media dhe Ekonomia
 6. Hapet thirrja për aplikime për “AKADEMIA PËR PROTOKOLL, KOMUNIKIM DHE ETIKETË DIPLOMATIKE”
 7. Hapet thirrja për aplikime për  EUDAT Summer School 2023 në Kajaani, Finlandë
 8. Hapet thirrja për aplikime për  pjesëmarrje në konferencën e 7-të ndërkombëtare për Software dhe E-biznesin në Osaka, Japoni
 9. Hapet thirrja për aplikime për studime në Universitetet Franceze
 10. Hapet thirrja për aplikime për  studime në Universitetin La Verne, Kaliforni
 11. Hapet thirrja për aplikime në Konferencën Evropiane për Etikën dhe Integritetin në Akademinë 2023
 12. Hapet thirrja për aplikime për përfitim grantesh nga Fondi i Kërkimit AUAP 2023
 13. Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore në Universitetin e Prishtinës 
 14. Hapet thirrja për aplikime për studime në United Nations Institute for Training and Research
 15. Hapet thirrja për propozime për materiale mësimore për Shkollën Verore Ndërkombëtare Cif, Ferrol, Spanjë
 16. Hapen thirrjet për aplikime në kuadër të thirrjes “Bëhu Lider Dixhital” 
 17. Vënie në dijeni dhe kërkesë për bashkjëpunim për pilotimin e moduleve të trajnimit në kuadër të projektit Entral
 18. Hapet thirrja për projekte kërkimore shkencore
 19. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për studentë dhe staf akademik të Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Civilizimit Grek dhe Departamentit të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies
 20. Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore  të Vjenës  
 21. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për staf akademik për mësimdhënie      
 22. Hapet thirrja për aplikime me institucionet arsimore të Spanjës për studentët e Departamentit të Matematikës, Informatikës dhe Fizikës për një periudhë studimi 3-mujore       
 23. Bursa studimi në Universitetin Politeknik Marche Ankona Itali viti akademik 2021-2022
 24. Spanjë për staf akademik spedialistë në fushën e restaurimit të veprave arkeologjike 
 25. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për studentët e Fakultetit Fkonomik për periudhën tetor – dhjetor 2022         
 26. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Perugas, Itali për studentët e Departamentit të Gjuhëve të Huaja (gjuhë italiane)          
 27. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës, Greqi për studentët e Departamentit të Infermierisë së Përgjithshme 
 28. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për staf akademik          
 29. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për staf administrativ për një periudhë 10-ditore   
 30. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Maceratës, Itali për staf akademik dhe teknik  për specialist në fushën e menaxhimit të trashëgimisë kulturore                     
 31. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për staf akademik të fakultetit ekonomik të cilët do të angazhohen për trajnim për periudhën 18-22 prill 2022     
 32. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për studentët e fakultetit ekonomik për periudhën mars – qershor 2022           
 33. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Janinës, Greqi për studentë dhe staf akademik të Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Civilizimit Grek dhe Departamentit të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies
 34. Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore  të Vjenës        
 35. Hapen thirrjet për aplikime në kuadër të programit OeAD    
 36. Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit GLOBAL UGRADE        
 37. Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet pranë Universiteteve publike të Hungarisë
 38. Hapet thirrja për pjesëmarrje në trajnimet e organizuara nga Universiteti i Granadës në kuadër të projektit TECOMP   
 39. Hapen thirrjet për shkrim projektesh në kuadër të programit Erasmus+       
 40. Hapet thirrja për aplikim për bursa studimi të cikleve master dhe doktoraturë në Universitetin Mohamed Bin Zayes të Inteligjencës Artificiale     
 41. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Molises, Itali për studentët e Departamentit të Politikave Ekonomike dhe Turizmit për studime, staf akademik për mësimdhënie dhe trajnim.   
 42. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për student për trajnim për një periudhë 5-mujore              
 43. Hapet thirrja për pjesëmarrje për studentët e gjuhës angleze në programin e financuar nga Ambasada Amerikane dhe implementuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar  
 44. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin Aristotele, Selanik, Greqi për staf akademik nga FESHSH, FE dhe FSHN, për mësimdhënie dhe trajnim
 45. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për studentët e Fakultetit Ekonomik për një periudhë 3-mujore     
 46. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Trakisë, Turqi për student dhe staf akademik nga Departamenti  i Gjuhës Shqipe, Departamenti i Letërsisë, Departamenti i Gjuhës, i Letërsisë dhe Civilizimit Grek dhe Departamenti i Gjuhës Angleze.          
 47. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore, Greqi për staf akademik nga FESHSH dhe FSHN.             
 48. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Qipros, Greqi për staf akademik dhe administrativ nga FESHSH dhe FE.