NJOFTIME TË NDRYSHME

 1. Hapet thirrja për shkëmbim stafi në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Mesdhetar të Kretës.
 2. Për një ndyshim në numrin e shkëmbimeve për studentë në kuadër të Programit Erasmus+ me Universitetin Mesdhetar të Kretës.
 3. Hapet thirrja për shkëmbim studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Mesdhetar të Kretës.
 4. Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin INTERCON, Spanjë
 5. Thirrje  për  aplikime  për  projekte  kërkimore  – shkencore
 6. Hapet thirrja për pjesëmarrje në kursin e avancuar të trajnimit: “Maria Montessori:  Pedagogjia për paqen”, UNIVERSITETI PËR TË HUAJT, Peruxhia
 7. Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility.
 8. Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ në Universitetin Goluchowski, Poloni.
 9. Hapet thirrja për aplikime për pjesëmarrje në Javën Ndërkombëtare të organizuar nga Universiteti Goluchowski, Poloni.
 10. Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ në Universitetin e Salentos, Itali
 11. Hapet thirrja e parë për Konferencën Ndërkombëtare Ndërdisiplinore
 12. Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit OeAD
 13. Hapen thirrjet për shkrim projektpropozimesh në kuadër të programit Horizon Europe – ERA
 14. Hapet thirrja për aplikime për pjesëmarrje në Javën Ndërkombëtare të organizuar nga Universiteti i Kretës, Greqi
 15. Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ në IES Ribeira Do Louro
 16. Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+me Universitetin Aristotle të Selanikut .
 17. Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me Universitetin e Kretës.
 18. Hapet thirrja për mobilitet në kuadër të programit AI-NURECC PLUS
 19. Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me Universitetin e Salentos, Itali
 20. Hapet  thirrja për shprehje interesi për aplikim të përbashkët sipas skemës së bursave postdoktorale të veprimeve të  BE-së Marie Skłodowska-Curie – Thirrje: MSCA-PF-2023
 21. Hapet thirrja për aplikime për pjesëmarrje në aktivitetet e organizuara nga Universiteti i Kretës, Greqi
 22. Hapet thirrje për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin CARTES, Spanjë
 23. Hapet thirrje për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin ITCON, Spanjë
 24. Hapet thirrja për  pjesëmarrje në takime informuese online
 25. Hapet thirrja për aplikime për  Konferencën e XII  Ndërkombëtare për GAZETARI, Media dhe Komunikim në Prishtinë, Kosovë
 26. Hapet thirrja për aplikime për  Konferencën e IX Shkencore Ndërkombëtare Media dhe Ekonomia
 27. Hapet thirrja për aplikime për “AKADEMIA PËR PROTOKOLL, KOMUNIKIM DHE ETIKETË DIPLOMATIKE”
 28. Hapet thirrja për aplikime për  EUDAT Summer School 2023 në Kajaani, Finlandë
 29. Hapet thirrja për aplikime për  pjesëmarrje në konferencën e 7-të ndërkombëtare për Software dhe E-biznesin në Osaka, Japoni
 30. Hapet thirrja për aplikime për studime në Universitetet Franceze
 31. Hapet thirrja për aplikime për  studime në Universitetin La Verne, Kaliforni
 32. Hapet thirrja për aplikime në Konferencën Evropiane për Etikën dhe Integritetin në Akademinë 2023
 33. Hapet thirrja për aplikime për përfitim grantesh nga Fondi i Kërkimit AUAP 2023
 34. Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore në Universitetin e Prishtinës 
 35. Hapet thirrja për aplikime për studime në United Nations Institute for Training and Research
 36. Hapet thirrja për propozime për materiale mësimore për Shkollën Verore Ndërkombëtare Cif, Ferrol, Spanjë
 37. Hapen thirrjet për aplikime në kuadër të thirrjes “Bëhu Lider Dixhital” 
 38. Vënie në dijeni dhe kërkesë për bashkjëpunim për pilotimin e moduleve të trajnimit në kuadër të projektit Entral
 39. Hapet thirrja për projekte kërkimore shkencore
 40. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për studentë dhe staf akademik të Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Civilizimit Grek dhe Departamentit të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies
 41. Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore  të Vjenës  
 42. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për staf akademik për mësimdhënie      
 43. Hapet thirrja për aplikime me institucionet arsimore të Spanjës për studentët e Departamentit të Matematikës, Informatikës dhe Fizikës për një periudhë studimi 3-mujore       
 44. Bursa studimi në Universitetin Politeknik Marche Ankona Itali viti akademik 2021-2022
 45. Spanjë për staf akademik spedialistë në fushën e restaurimit të veprave arkeologjike 
 46. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për studentët e Fakultetit Fkonomik për periudhën tetor – dhjetor 2022         
 47. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Perugas, Itali për studentët e Departamentit të Gjuhëve të Huaja (gjuhë italiane)          
 48. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës, Greqi për studentët e Departamentit të Infermierisë së Përgjithshme 
 49. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për staf akademik          
 50. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për staf administrativ për një periudhë 10-ditore   
 51. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Maceratës, Itali për staf akademik dhe teknik  për specialist në fushën e menaxhimit të trashëgimisë kulturore                     
 52. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për staf akademik të fakultetit ekonomik të cilët do të angazhohen për trajnim për periudhën 18-22 prill 2022     
 53. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për studentët e fakultetit ekonomik për periudhën mars – qershor 2022           
 54. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Janinës, Greqi për studentë dhe staf akademik të Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Civilizimit Grek dhe Departamentit të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies
 55. Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore  të Vjenës        
 56. Hapen thirrjet për aplikime në kuadër të programit OeAD    
 57. Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit GLOBAL UGRADE        
 58. Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet pranë Universiteteve publike të Hungarisë
 59. Hapet thirrja për pjesëmarrje në trajnimet e organizuara nga Universiteti i Granadës në kuadër të projektit TECOMP   
 60. Hapen thirrjet për shkrim projektesh në kuadër të programit Erasmus+       
 61. Hapet thirrja për aplikim për bursa studimi të cikleve master dhe doktoraturë në Universitetin Mohamed Bin Zayes të Inteligjencës Artificiale     
 62. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Molises, Itali për studentët e Departamentit të Politikave Ekonomike dhe Turizmit për studime, staf akademik për mësimdhënie dhe trajnim.   
 63. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për student për trajnim për një periudhë 5-mujore              
 64. Hapet thirrja për pjesëmarrje për studentët e gjuhës angleze në programin e financuar nga Ambasada Amerikane dhe implementuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar  
 65. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin Aristotele, Selanik, Greqi për staf akademik nga FESHSH, FE dhe FSHN, për mësimdhënie dhe trajnim
 66. Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira Do Luoro të Spanjës për studentët e Fakultetit Ekonomik për një periudhë 3-mujore     
 67. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Trakisë, Turqi për student dhe staf akademik nga Departamenti  i Gjuhës Shqipe, Departamenti i Letërsisë, Departamenti i Gjuhës, i Letërsisë dhe Civilizimit Grek dhe Departamenti i Gjuhës Angleze.          
 68. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore, Greqi për staf akademik nga FESHSH dhe FSHN.             
 69. Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Qipros, Greqi për staf akademik dhe administrativ nga FESHSH dhe FE.