Lista e studenteve fitues ne programet e studimit per vitin akademik


Viti Akademik 2023-2024

Lista e renditur e aplikanteve fitues  ne programet e ciklit te dyte  per vitin akademik 2023 – 2024 ne Universtitetin Eqrem Çabej

Viti Akademik 2023-2024

Viti Akademik 2022-2023

Lista e renditur e aplikanteve fitues  ne programet e ciklit te dyte  per vitin akademik 2021 – 2022 ne Universtiteti Eqrem Çabej