Ankesa

Per te qene sa me afer zgjidhjes se problematikave te ndryshme mund te dergoni e-mail: ankesa@uogj.edu.al