Kontakte

 

Rektori
Prof.dr Bektash Mema
Tel: 84266146 / 84263408
e-mail: rektori@uogi.edu.al
e-mail: bmema@uogi.edu.al
Asistent Specialiste e Rektorit dhe Sektretare e Sentatit Akademik
Briseda Islamaj
Tel: 84263408
e-mail: bkamemai@uogi.edu.al
Zv/Rektor per procesin mesimor
Prof.asoc Jaho Cana
Tel: 84268027
e-mail: jcana@uogi.edu.al
Zv/Rektor per Shkencen dhe Marredheniet me Jashte Prof.asoc Merita Isaraj
Tel: 84268026
e-mail: misaraj@uogj.edu.al

Vendndodhja