Departamenti Kontabilitet Financë


  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Bachelor ne Kontabilitet-Finance: Bachelor ne Kontabilitet-Finance

  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Master Profesional ne Kontabilitet-Finance: Master Profesional Kontabilitet-Finance

Master Shkencor ne Finance – Kontabilitet : Master i Shkencave

  • Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

Ndihmes Ekonomist: Ndihmes Ekonomist