Departamenti Kontabilitet Financë


  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Ne sistemin Esse3: Kontabilitet Finance [BA]

Bachelor ne Kontabilitet-Finance: Bachelor ne Kontabilitet-Finance

  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Ne sistemin Esse3: Kontabilitet-Financë [MP]

Master Profesional ne Kontabilitet-Finance: Master Profesional

Master Shkencor ne Finance – Kontabilitet : Master Shkencor

  • Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

Ne sistemin Esse3: Ndihmes Ekonomist

Ndihmes Ekonomist: Ndihmes Ekonomist