Oraret dhe sezoni i provimeve – FE

Fakulteti Ekonomik

Provimet për sezonin e dimrit 2021-2022 Fakulteti Ekonomik:

Provimet për sezonin e vjeshtes Fakulteti Ekonomik: