Departamenti i Matematikës, Informatikës dhe Fizikës

 • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare:

Programi i Studimeve te Ciklit te Pare ne Matematike-Informatike

Plan Mësimor: Matematike-Informatike

Programi i Studimeve te Ciklit te Pare ne Teknologji Informacioni

Plan Mësimor: Teknologji-Informacioni bashkengjitur Matematike Informatike

 • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Master në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Matematikë-Fizikë 

Master në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Matematikë-Informatike                 

Plan Mësimor: Matematike-Informatike

Plan Mësimor: Matematike-Fizike

 • Kerkimi Shkencor

     16/07/2009 ne ambientet e Multimedia Room

 1. Leksion i hapur nga Doc. Dr. Kostaq Hila  “Mbi gjysmegrupet e rregullt

 2. Leksion i hapur nga Doc. Dr. Luljeta Gjoni “Nje teoreme mbi pikat fikse ne tre hapesirat metrike

 3. Leksion i hapur nga Doc. Jani Dine “Relacionet Green dhe realcioni nga gjysmegrupet

4. Leksion i hapur nga Doc. Jani Lica “Rrjetat neuronike dhe trajnimi i tyre

    05/10/2009 ne ambientet e Multimedia Room

5. Leksion i hapur nga Doc. Arqile Done “Matje interferometrike te dendesise se flukseve te gazeve“.

Aktiviteti Shkencor i Fizikes

 • Te dhena mbi publikimet shkencore te stafit te departamentit te fizikes ne 5 vitet e fundit

Publikime nga konferenca shkencore

 • Reflections about the Planck’s Article on Science and Eduaction – Mersin Shena, Astrit Hysi. At the first International Conference on the History of Quantum Physics, ICHQP2010, held in Vlora on 28th-30th November 2010
 • Scientific and philosophical aspects in development of modern physics – Bilal Shkurtaj, Mersin Shena. At the first International Conference on the History of Quantum Physics, ICHQP2010, held in Vlora on 28th-30th November 2010
 • Application of the Spectroscopic Methods in Monitoring Aquatic Ecosystems –Veledin Cako, Mersin Shena. At the first International Conference on the History of Quantum Physics, ICHQP2010, held in Vlora on 28th-30th November 2010
 • Veledin Çako, Fatbardha Babani, Mersin Shena, Bilal Shkurtaj,  – Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Prishtinë, 01 – 04 shtator 2011- Bilal Shkurtaj, Mersin Shena ,Veledin Cako
 •  Percaktimi i komponimeve hidrokarbure squfurore ne fraksionin aromatik te naftave dhelendes organike te shkembinjve sedimentare [Determination rocks of sulphur hydrocarbon compounds in the aromatic fraction of oils and organic matter of sedimentary – Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca – Prishtinë, 01 – 04 shtator 2011
 • Veledin Çako, Bilal Shkurtaj, Mersin Shena. “Characterization of Turbidity of waters of Butrinti lake and Saranda coast” International Interdisciplinary Conference. Vlora –Albania 26-28 November 2012.
 • Veledin Çako, Syrja Baci, Erjola Zhuri, Mersin Shena. “Evaluation of trophic state of Narta lagoon and Butrinti lake”. 2nd International Conference Research and Education in Natural Sciences November 15-16, 2013 Shkoder – Albania. Proceeding, Volume 1 f; 398-404.
 • Syrja Baci, Veledin Çako, Mersin Shena. Water transparency as one as of trophic state indicies in Vlora bay” 2nd International Conference Research and Education in Natural Sciences November 15-16, 2013 Shkoder – Albania. Proceeding, Volume 1 f; 390-387.
 • Bilal Shkurtaj, A.Duka,  Mersin Shena. Determination in isoprenoids in saturated fraction of oils and organic matter of sendimentagry rocks by capillary column gaschromatography. 2nd International Conference Research and Education in Natural Sciences November 15-16, 2013 Shkoder – Albania. Proceeding, Volume 1 f; 72-80.
 • Veledin Çako, Syrja Baçi, Mersin Shena. ”EVALUATION OF TROPHIC STATE IN SARANDA BAY” PËRMBLEDHJET EPUNIMEVE SHKENCORE TAKIMI 8-TË VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA  Tiranë, 29-31 gusht 2013
 • Isidor Kokalari, Theodhor Karaja, Maria Guerrisi, Practically oriented teaching of cardiovascular physiology with computer simulations of mathematical models, Virtual International Conference on Advanced  Research in Scientific Fields (ARSA 2012), ISBN 978-80-554-0606-0, ISSN 1338-9831, 3-7 Dhjetor 2012, f. 1495-1499
 • Selfo Oruçi, Isidor Kokalari, Environmental education and the future of the modern society, Proceeding of 6th Balkan Education and Science International Congress (Vol. 2), ISBN 978-9989-823-33-6, Ohër (Maqedoni), 30 shtator – 1 tetor 2011, f.905-912
 • Isidor Kokalari,  Vasil Bakuli, Intensiteti i fushave elektromagnetike në qytetin e Gjirokastrës, Aktet IASH – ISSN 2073-2244 (Takimi i tretë vjetor ndërkombëtar, Tiranë, shtator 2008), Vëllimi II, Nr.2, 2009, f.187-192
 • Armando Luches, Manuel Fernandez, Vasil Bakuli, Isidor Kokalari, Analysis of the intensity of the electric and magnetic fields (50Hz) and electromagnetic fields (100kHz-3GHz) and their origin, Proceeding of International Seminar Albania-Italy bilateral scientific and technological cooperation, ISBN 978-99956-78982, june 2008, f.224-232
 • Skender Malja, Brunilda Daci, Merita Alikaj, Quality control of labeled MDP-99mTc with different chromatographic systems, IAEA-CN-185/133, International Conference on Clinical PET and molecular nuclear medicine, IPET 2011, Vienna, Austria, 8-11 november 2011.
 • Brunilda Daci, Skender Malja, K.Schomaecker, Merita Alikaj, Good radiopharmacy practice in the preparation of radiopharmaceuticals: a practical implementation, IAEA-CN-185/135, International Conference on Clinical PET and molecular nuclear medicine, IPET 2011, Vienna, Austria, 8-11 november 2011.

Publikime ne periodike shkencore dhe botime tekstesh shkencore

 • Rregullore e departamentit te Matematikes, Informatikes dhe Fizikes: Rregullore