Oraret dhe sezoni i provimeve – FSHN

Fakulteti i Shkencave te Natyres

  • Orari Matematike Informatike
  • Orari Teknologji Informacioni
  • Orari Infermieri Mami
  • Orari Infermieri e Pergjithshme
  • Orari Master Profesional ne Shkencat Infermierore
  • Orari Master ne Matematike Informatike
  • Orari Master ne Matematike Fizike
  • Orari Bachelor ne Bilogji Kimi
  • Orari Master ne Bilogji Kimi

Provimet për sezonin e vjeshtës 2023-2024 Fakulteti i Shkencave Të Natyrës: