Departamenti i Gjuhës Shqipe


ORGANIZIMI I STUDIMEVE UNIVERSITARE 

  • Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Departamenti i gjuhës dhe letërsisë  shqipe, si pjesë e Fakultetit të Edukimit dhe  Shkencave Shoqërore, në kuadër të reformave të marra sipas udhëzimeve të Mistrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9741, datë 21. 05. 2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën  Shqipërisë”, i ndryshuar, që prej vitit shkollor 2007 – 2008 ofron një sistem të ri të përshtatur me modelin evropian të studimeve: studime universitare me kohë zgjatje 3 vjet, ku merret DNP “Bachelor në gjuhë – letërsi“.

Modeli i ri parashikon organizimin didaktik në module dhe sistemin e krediteve për çdo modul. Një kredit përfaqëson punën e studentit në auditor dhe jashtë tij. Ai kap sasinë 25 orë. Për të marrë DNP “Bachelor në gjuhë-letërsi shqipe” studenti duhet të marrë 180 kredite(60 kredite në çdo vit).

Po ju paraqesim më poshtë plane mësimore të Programit të studimit të nivelit parë

Ne sistemin Esse3:  Gjuhe – Letersi  BA

Bachelor ne Gjuhe -Letersi: Gjuhe Letersi

  • Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

Departamenti i gjuhës dhe Departamenti i letërsisë  shqipe, si pjesë e Fakultetit të Edukimit dhe  Shkencave Shoqërorenë kuadër të reformave të marra sipas udhëzimeve të Mistrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9741, datë 21. 05. 2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën  Shqipërisë”, i ndryshuar, që prej vitit shkollor 2010 – 2011 ofron një sistem të ri të përshtatur me modelin evropian të studimeve:  Studime  për ciklin dytë universitar “Master  profesional në gjuhë – letërsi, me profil minor në gjuhën italiane”, me kohëzgjatje 1.5  vit, ku merret diploma “Master profesional” dhe studime për ciklin dytë universitar “Master i shkencave në gjuhësi”, ku merret diploma “Master i shkencave” 

Modeli i ri parashikon organizimin didaktik në module dhe sistemin e krediteve për çdo modul. Një kredit përfaqëson punën e studentit në auditor dhe jashtë tij. Ai kap sasinë 25 orë. Për  të marrë Diplomën “Master profesional” studenti duhet të marrë 90 kredite”.  Për të marrë diplomën “Master i shkencave” në gjuhësi studenti duhet të marrë 120 kredite.

Ne sistemin Esse3: Gjuhe – Letersi  MP

MP NË GJUHË – LETËRSI: MP GJUHË LETËRSI

Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

Ne sistemin Esse3: Librar dhe Bibliotekar

 “Librar dhe Bibliotekar”:  Librar dhe Bibliotekar

  • Kerkimi Shkencor

Ju mund te informoheni me Aktiviteitn shkencor te departamentit:

Aktiviteti shkencor: Aktiviteti shkencor

  • Kerkime/Studime

 Analiza vjetore: Analiza vjetore