Oraret dhe sezoni i provimeve – FESHSH

 

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

Provimet për sezonin e dimrit dhe veres FAKULTETI I EDUKIMIT DHE SHKENCAVE SHOQËRORE:         

Provimet për sezonin e dimrit  dhe te veres 2021-2022

  • Programet e Studimit sezoni dimrit 2021-2022 “Bachelor”  dhe 2 vjecar FESHSH