PROGRAMET E STUDIMIT ME KARAKTER PROFESIONAL 2-VJECAR

Programe Studimi 2-vjecar me karakter profesional:

  1. “Edukatore per Zhvillimin dhe Edukimin e femijerise se Hershme  (0-3)vjeç

Ne sistemin Esse3:  Edukatore per Zhvillimin Dhe Edukimin e Femijerise se Hershme

Plan Mësimor: Edukatore per Zhvillimin Dhe Edukimin e Femijerise se Hershme

2. “Udherrefyes Turistik” 

Ne sistemin Esse3: Udherrefyes Turistik

Plan Mësimor: Udherrefyes Turistik

3. “Librar dhe Bibliotekar”

Ne sistemin Esse3: Librar dhe Bibliotekar

Plan Mësimor: Librar dhe Bibliotekar