Departamenti i Gjuheve te Huaja

Përgjegjës i Njesise Baze     Prof.asoc. Harallamb Miçoni     hmiconi@uogj.edu.al

Grupet mesimore kerkimore

1.  PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I LETERSISE DHE QYTETERIMIT ANGLEZ

       Prof. Asoc. LEONARD RAPI            lrapi@uogj.edu.al

2.  PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I GJUHESISE ANGLEZE

       Doc. Dr. Merita Isaraj                misaraj@uogj.edu.al

3.  PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I GJUHES DHE KULTURES ITALIANE

       Doc. Dr. Irena Shehu                 ishehu@uogj.edu.al

Personeli akademik

Titulli                                                                      kategoria                              Adresa elektronike 

Prof.asoc. Harallamb MiçoniProfesorhmiconi@uogj.edu.al
Prof.asoc. Leonard RapiProfesorlrrapi@uogj.edu.al
Dr.   Eljana   MoskoLektoremosko@uogj.edu.al
Doc. Dr. Irena ShehuLektorishehu@uogj.edu.al
Dr. Manjola SulajLektormsulaj@uogj.edu.al
Dr. Aida LamajLektoralamaj@uogj.edu.al
Doc. Dr. Merita IsarajLektormisaraj@uogj.edu.al
Dr. Joana TaçiLektorjtaci@uogj.edu.al
Dr.Blerta KoreLektorbkore@uogj.edu.al
Doc. MSc. Majlinda BobratiLektormbobrati@uogj.edu.al
MSc. Selaudin MoshoAs Lektorsmosho@uogj.edu.al
MSc. Zamira BoboliAs Lektorzboboli@uogj.edu.al
MSc. Arben GabaAs Lektoragaba@uogj.edu.al
Doc. MSc. Zamira KoteLektorzkote@uogj.edu.al
MSc. Floriana PangoAs Lektorfpango@uogj.edu.al

         Personeli akademik :

Doc.Dr. Artemisa MaloLektor
MSc. Loena BakuliAs Lektor
MSc. Katerina VasiliAs Lektor
MSc. Befjola BrahoAs Lektor
MSc. Anila KoçollariAs Lektor
MSc. Djana Kajdo        As Lektor     

Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Gjuhë Angleze [BA]

[GJI-A]  Gjuhë Italiane [BA]

Plani mesimor  Bachelor ne Gjuhe Angleze

Plani mesimor  Bachelor ne Gjuhe Italiane

Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

Departamenti  i gjuhëve të huaja , në bashkëpunim me departamentin e edukimit e të  metodologjisë së mësimdhënies ofron programet e studimit:

-Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze dhe

Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane 

Në përfundim të studimeve për “ Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze” jepet diploma e mëposhtme: “Master profesional”

Në përfundim të studimeve për  Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane” jepet diploma e mëposhtme: “Master profesional”

Programi i Studimeve Master  Profesional:

Mësuesi për arsimin e mesëm te ulet në Gjuhë Angleze [MP]

Kerkime/Studime

Mund te informoheni me aktivitetin vjetor te departamentit:

Analiza vjetore mesimore dhe aktiviteti vjetor shkencor 2016.doc