Programet e studimit me karakter profesional 2 vjecar

  •   Programe Studimi 2 vjecar me karakter profesional:

  • 1.  “Edukatore per Zhvillimin dhe Edukimin e femijerise se Hershme  (0-3)vjeç

Ne sistemin Esse3:   Edukatore per Zhvillimin Dhe Edukimin e Femijerise se Hershme

Plan Mësimor Edukatore per Zhvillimin Dhe Edukimin e Femijerise se Hershme

  • 2.  “Udherrefyes Turistik” 

Ne sistemin Esse3:       Udherrefyes Turistik

                    Plan Mësimor  Udherrefyes Turistik

  • 3.  “Librar dhe Bibliotekar”

Ne sistemin Esse3:      Librar dhe Bibliotekar

                Plan Mësimor    Librar dhe Bibliotekar