TEST DATES & LOCATIONS OCTOBER 2021

Njoftime

Regjistrimi i studenteve te interesuar per te marre pjese ne provimin e mbrojtjes se gjuhes se huaj Anglisht, i cili zhvilohet ne daten 08.10.2021, ne ambientet e Universitetit.

TOEIC L&R

CITY: Gjirokaster
UNIVERSITY: Universiteti Eqrem Cabej
TESTING LOCATION: Universiteti Eqrem Cabej
DATE: 08/10/2021
TIME: 12:00

Ne menyre te vecante ata qe synojne te regjistrohen ne ciklin e dyte te studimeve Master i Shkencave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *