Çmimi i Guvematorit për Diplomën më të Mirë 2024

Njoftime Studentet

Nga iniciativat e pervitshme te Bankes se Shqiperise dedikuar studenteve

Konkursi “cmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2024”.

Kriteret kryesore te pjesemarrjes ne kete konkurs jane:

  • Studente shqiptare te diplomuar brenda dhe jashte vendit;
  • Nivel universitar ose pasuniversitar;
  • Te kene perfunduar studimet gj ate periudhes tetor 2023 — tetor 2024;
  • Tema e diplomes mbi ceshtje te lidhura me integrimin dhe zhvillimin ekonomik, ekonomiksin monetar e nderkombetar, stabilitetin e crnirneve dhe ate financial-, etj.
https://www.uogj.edu.al/upload/cmimi%20guvernator%202024.pdf

Çmimi i Guvematorit për Diplomën më të Mirë 2024 Klikoni per me teper..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *