Ditet e Hapura te Universitetit per maturantet

Keshilli studentor

Ne dt 07.04.2017 ne ambientet e Universitetit Eqrem Çabej, u organizuan Ditet e Hapura te Universitetit per maturantet:

Ditet e Hapura

Federata Shqiptare e Sporteve Universitare në bashkëpunim me pedagogët e disiplinave sportive të UGJ-së, organizuan një tur aktivitetesh sportive në disiplinat volejboll për vajza dhe minifutboll për djem.Studentë të UGJsë u bënë pjesë e këtyre garave sportive të cilat u zhvilluan në bashkëpunimme Universitetin Politeknik, Universietin e Korçës si dhe Universitetin e Vlorës.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve është që nëpërmjet zhvillimit të garave sportive të forcohet bashkëpunimi nëpërmjet Universiteteve të ndryshme. Aktivitete të tilla janë një nga politikat dhe praktikat e UGJ së për përparësitë që duhet të ketë gjallërimi i jetës studentore nëpërmjet aktiviteteve sportive.

Foto nga ndeshjet sportive

Qendra Europiane dhe Fondacioni Konrad Adenauer organizuan trajnimin 1 ditor në Universitetin “Eqrem Cabej” më datë 18 Maj 2018, në sallën e Mediatekës,me studentë të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore.

Foto:  Aktiviteti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *