Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe

Projekt studentor -“Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe” mundësuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Ambasada Amerikane në Tiranë. Gjatë workshop-it të zhvilluar me pjesëmarrjen e studentëve të Njësisë Bazë të Edukimit dhe Metodologjisë së MësimdhLexo më shumë…

Çelen modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Janar – Mars 2024

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Janar – Mars 2024. Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës.Ju mund të regjistroheni nëLexo më shumë…

Konferenca Ndërkombëtare që u zhvillua në Universitetin e Sporteve, Tiranë, në datat 22-23 nëntor 2023

Universiteti i Gjirokastrës, pjesë e Konferencës Ndërkombëtare që u zhvillua në Universitetin e Sporteve, Tiranë, në datat 22-23 nëntor 2023, në kuadër të partneritetit në projektin EntrAl.  Grupi i punës i UGJ dha kontributin e vet në suksesin e Konferencës që përmbylli aktivitetet e këtij projekti, ku morën pjesë pLexo më shumë…

Dita e hënë datë 27.11.2023, do të jetë ditë pushimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, ju njofton se me rastin e festave të nëntorit,  dita e hënë datë 27.11.2023, do të jetë ditë pushimi.  Ministria e Arsimit dhe Sportit njofton se institucionet arsimore do të jenë pushim më datë 27 nëntor 2023, bazuar në vendimin nr. 652, datë 22.11.2023, të Këshillit të MiniLexo më shumë…

Thirrja e aplikimeve per mbeshtetje financiare

PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE, NGA STUDENTËT E REGJISTRUARNË VITIN AKADEMIK 2023-2024.Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, në mbështetje të Vendimit nr.386datë 1.6.2022 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve tëstudimit, që përbëjnë prioriLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar

Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi: 1. Projektimi i të nxënit për të gjitha format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit.16.10.2023-21.10.2023 (2 kredite) 2. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte.30.10.2023-01.11.2023 (1 kredit) 3. Psikologjia e zhvillimit te femijes02.11.203-04.11.2023 (1 kredit) 4Lexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” zhvillon shkollën verore “Politikat integruese të pakicave etnike në vendin tonë”

Apliko tani për t’u bërë pjesë e shkollës verore me temë: “Politikat integruese të pakicave etnike në vendin tonë; Realiteti dhe legjislacioni në përputhje me legjislacionin e BE-së”. 25 shtator – 29 shtator 2023 Lektorët nga Universiteti i Gjirokastrës dhe Universitetet e Ballkanit do t’i njohin studentët me realitetin shqiptLexo më shumë…