Marrëveshja me Universiteti Europian i Tiranës

Universiteti i Gjirokastrës vazhdon shtrirjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit me universitetetpublike dhe jopublike. Rektori i UGJ, prof.dr Bektash Mema nënshkroi sot marrëveshjen ebashkëpunimit meUniversiteti Europian i Tiranës,përfaqësuar nga rektori i këtij universiteti, prof.dr Tonin Gjuraj. Marrëveshja me Universiteti EuropianLexo më shumë…