Bursa nga Ministria Austraike e Arsimit- OeAD map dhe Open Calls per bursat 2023/24

Thirrjet për aplikime për programe të shumta bursash dhe financimi të drejtuara nga OeAD janë aktualisht të hapura! Programe të tilla si Ernst Mach – në mbarë botën, Franz Werfel dhe Richard Plaschka janë të hapura për aplikantët nga e gjithë bota, Ernst Mach – ASEA-UNINET, Ernst Mach për të studiuar në një universitet austriak Lexo më shumë…

Shkolla verore korrik- Gusht 2022, ÇEKI

Hapje e aplikimeve për bursat që ofrohen nga pala Çeke në kuadër të Programit “Summer Schools of Slavonic Studiesin 2022”. Informacioni mbi afatet, kriteret si dhe detajet e aplikimi i gjeni në linkun më poshtë në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, (https://arsimi.gov.al/bursa-dhe-programe-studimi/).
Lexo më shumë…

BURSA STUDIMI UNIVERSITARE / PASUNIVERSITARE NË UKRAINË

Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit dypalësh në fushën e arsimit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Ukrainës për vitin akademik 2022-2023 ofron 5 (pesë) bursa për shtetasit shqiptarë, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet universitare në programe studimi Bachelor, Master (me kohë të plotë) ose PhD në UniversitetLexo më shumë…

Bursa College of Europe, Campusi Natolin

BURSA E KOLEGJIT TË EVROPËSKAMPUSI NATOLIN VITI AKADEMIK 2022-2023Ministria e Punëve të Jashtme e Polonisë njofton mbi bursat e Kolegjit të Evropës, kampusitNatolin, Poloni, të vlefshme për studentët e Ballkanit Perëndimor, për vitin akademik 2022-2023.Afati për të aplikuar për këtë bursë është deri më 19 janar 2022. Per me teLexo më shumë…

Dokumentacioni për të përfituar bursë

Bazuar në Vendimin Nr. 39, datë 23.01.2019 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në VKM 903, dt. 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët nëLexo më shumë…