Shpallje për zgjedhjen e anëtarëve dhe sekretarit të komisionit institucional të zgjedhjeve si dhe të anëtarëve të komisionit të apelimit

Senati Akademik Shpallje Për zgjedhjen e anëtarëve dhe sekretarit të komisionit institucional të zgjedhjeve si dhe të anëtarëve të komisionit të apelimit dt 21.05.2024 për më tepër..
Lexo më shumë…

Thirrje për aplikime për projekte kërkimore – shkencore

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të UGJ-së datë 30/08/2021, Nr. 976 Prot., Kreu IX për “Kërkimin shkencor”, neni 80 për “Projektet e kërkimit shkencor”, Universiteti i Gjirokastrës shLexo më shumë…

Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm

Përditësim i informacionit lidhur me Konferencën Ndërkombëtare Ndërdisiplinore: Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Për shkak se data e zhvillimit të procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë përkon me datën e planifLexo më shumë…

Dita e hënë datë 27.11.2023, do të jetë ditë pushimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, ju njofton se me rastin e festave të nëntorit,  dita e hënë datë 27.11.2023, do të jetë ditë pushimi.  Ministria e Arsimit dhe Sportit njofton se institucionet arsimore do të jenë pushim më datë 27 nëntor 2023, bazuar në vendimin nr. 652, datë 22.11.2023, të Këshillit të MiniLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” zhvillon shkollën verore “Politikat integruese të pakicave etnike në vendin tonë”

Apliko tani për t’u bërë pjesë e shkollës verore me temë: “Politikat integruese të pakicave etnike në vendin tonë; Realiteti dhe legjislacioni në përputhje me legjislacionin e BE-së”. 25 shtator – 29 shtator 2023 Lektorët nga Universiteti i Gjirokastrës dhe Universitetet e Ballkanit do t’i njohin studentët me realitetin shqiptLexo më shumë…

NJOFTIM PËR HAPJEN E APLIKIMEVE PËR PROGRAMIN E FORMIMIT TË VAZHDUAR NË FUSHËN PSIKO PEDAGOGJIKE

HAPEN APLIKIMET PËR PROGRAMIN E FORMIMIT TË VAZHDUAR NË FUSHËN PSIKO – PEDAGOGJIKE 35 kredite (ECTS) kohëzgjatje 1 (një) semestër. Ky program studimi ofrohet në gjuhën shqipe me kohë të plotë. Aplikantët për t’u regjistruar në këtë program studimi të formimit të vazhduar në fushën psiko-pedagogjike, duhet të plotLexo më shumë…

Dialekte dhe gjuhët në trashëgimi: rrugëtime të përbashkëta dhe mënyra të njëjta për ruajtjen e tyre

Leksion i hapur nga përfaqësues të Universitetit të Kretës.”Dialekte dhe gjuhët në trashëgimi: rrugëtime të përbashkëta dhe mënyra të njëjta për ruajtjen e tyre” do të jetë leksioni i hapur që do të mbahet nga zonja Marina Tzakosta, lektore  e zhvillimit gjuhësor në Departamentin Pedagogjik të Arsimit Parashkollor, UniversiLexo më shumë…