Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm

Përditësim i informacionit lidhur me Konferencën Ndërkombëtare Ndërdisiplinore: Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Për shkak se data e zhvillimit të procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë përkon me datën e planifLexo më shumë…