Departamenti Politikave Ekonomike dhe Turizmit


Ketu mund te informoheni rreth departamenit Politikave Ekonomike  dhe Turizmit

  • Plani mesimor per programi i studimeve te Ciklit te Pare 

Ne sistemin Esse3:  Turizëm [BA] 

Bachelor ne Turizem: Bachelor ne Turizem

  • Plani mesimor per programi i studimeve te Ciklit te Dyte

Master Profesional ne Turizem: Master Profesional

  • Programi i Studimeve Master  Profesional:

Ne sistemin Esse3: Turizëm [MP]

  • Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

Ne sistemin Esse3: Asistent-menaxher ne sherbimet turistike

Asistent-Menaxher ne Sherbimet Turistike: Asistent-Menaxher ne Sherbimet Turistike