Departamenti i Gjuhës, Lëtersisë dhe Qytetërimit Grek


  • Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek “Bachelor”

Plan mesimor  Greqisht BA: Greqisht BA

Ne sistemin Esse3: Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek [BA]

  • Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

“Master Profesional” në  Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në  Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek.

Ne sistemin Esse3:   Mesuesi per Arsimin Fillor ne Gjuhe Greke

Plan mesimor MP Arsim Fillor Greqisht: MP Arsim Fillor Greqisht

Ne sistemin Esse3: [MGJLQ-G]  Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në gjuhë,letërsi dhe qytetërim grek [MP]   

Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Grek  Master: Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Grek 

  • Kerkime/Studime

REFERIME NEPER KONFERENCA dhe ARTIKUJ TE BOTUARA