Departamenti i Gjuhës, Lëtersisë dhe Qytetërimit Grek


  • Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek “Bachelor”

Plan mesimor  Greqisht BA: Greqisht BA

  • Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

“Master Profesional” në  Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në  Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek.

Plan mesimor Master Profesional ne Mesuesi per Arsim Fillor ne gjuhen Greke: MP Arsim Fillor Greqisht

Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Grek  Master: Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Grek 

  • Kerkime/Studime

REFERIME NEPER KONFERENCA dhe ARTIKUJ TE BOTUARA