Dekanati

Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

Dekan: Prof. asoc. Selfo Oruçi           e-mail: dekanifshn@uogj.edu.al
                                                            selfo.oruci@yahoo.com

Zv/Dekan: Doc. Dr. Isidor Kokalari         e-mail: ikokalari@uogj.edu.al

Fakulteti Ekonomik

Dekan: Dr. Zamira Veizi          e-mail: dekanife@uogj.edu.al

                                                              veizizamira@outlook.com     

Zv/Dekan:   Dr. Robert Çelo                        e-mail:      rcelo@uogj.edu.al

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Dekan: Prof.  dr. Gezim Sala             e-mail: dekanifeshsh@uogj.edu.al                                                           gezimsala@yahoo.com

Zv/Dekan:   Prof.Dr.Gezim Rredhi             e-mail: grredhi@uogj.edu.al

Pergjegjesat e Departamenteve

Departamenti i Matematikës, Informatikes dhe  i Fizikës                        Dr. Dhori Terpo                              dhterpo@uogj.edu.al
 
Departamenti i Biologji-KimisëProf.asoc. Sadik Malo                  sadikmalo@gmail.com
Departamenti i InfermierisëProf.asoc.Maria Agolli                mmeci@uogj.edu.al
  
Departamenti i dhe Historise  dhe GjeografisëProf.asoc.Albina Sinani                                          sinanialbina@yahoo.com   
               
Departamenti i Gjuhës ShqipeProf.asoc.Spiridhulla Poçi spiridhulla_poci@yahoo.com
Departamenti i Letërsise Shqipe Prof. asoc. Merita Shehu       merigjokutaj@yahoo.com
Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies
Prof.asoc. Panajot Barka         panajotbarka@yahoo.gr

Prof.asoc. Harallamb Miçoni       ll.miconi@yahoo.com

Doc.Dr. Mimoza Çarka                  mcarka@uogj.edu.al
 
Departamenti i  Kontabilitet FinanceDoc. Dr.  Etleva Peta                           epeta@yahoo.com
 
Departamenti    Administrim Publik
Departamenti i  Politikave Ekonomike dhe TurizmitDr. Daniela Qiqi                                   dqiqi@uogj.edu.al