Ligji i Arsimit te Larte

PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 80/2015 dt 22/07/2015       Ligji për Arsimin e Lartë