Mirë se vini në universitet

Të dashur studentë e padagogë! Vendi ynë po ndryshon me hapa të shpejtë në çdo qelizë të tij. Sot në Shqipëri ka shumë dëshirë për dije, për arsimim, për të fituar njohuri, për të zgjeruar kompetencat, për të rritur kapacitetet, për të ecur me të njëjtat ritme me ndryshimin. Për t’iu përgjigjur denjesisht ndryshimLexo më shumë…